Vp Bank  

                 Phòng giao dịch Bách Khoa - Hà Nội: 28819686868

                 Chủ tài khoản: Trần Phi Long


Vietinbank

                Chi nhánh Đống Đa: 103000272313 

                Chủ tài khoản: Trần Phi Long