tài khoản thanh toán

Ngân hàng VIETINBANK

         Chủ tài khoản: Trần Phi Long
         103000272313 - chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng TPBank

        Tk: Trần Phi Long
        Stk: 01914529601 - chi nhánh Hà Nội

Quý Khách chuyển khoản vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản